Canvas & Campfires

Dewch i gael profiad glampio arbennig gyda ni yn ein hardal brydferth yng Nghymru.

Ymlaciwch

Cewch brofiad o glampio moethus ar ei orau.  Dewch i ddarganfod ‘Canvas & Campfires’ sy’n swatio ynghudd ar dyddyn bach mewn llecyn tawel yng nghefn gwlad Cymru.    Rhyfeddwch at wybren glir y nos, canu swynol yr adar, y diwylliant bywiog, y dreftadaeth bwysig, y bwyd blasus a’r arfordir anhygoel.

Dewch â'r teulu neu ffrindiau (mae hyn yn cynnwys cŵn) neu ar eich pen eich hun.

Gallwch ymgolli a darganfod eich hun, cerdded, bwyta, cysgu, darllen, dawnsio, canu, ... unrhyw beth yr ydych yn dymuno ei wneud, mewn gwirionedd.  Dewch i fwynhau eich hunain yng Nghymru, y wlad sy’n ddigon o ryfeddod.

View of the barn overlooking the lake

Archwiliwch yr ardal

O draethau prydferth i fynyddoedd trawiadol, o gestyll hanesyddol i afonydd hollol glir, o fwyd artisan i gwrw lleol, yn wir mae Ceredigion yn cynnig y cyfan.

Mae Pant yr Hwch, y fferm sy'n gartref i ni, rhyw 5 munud o dref prifysgol a hanesyddol Llanbedr Pont Steffan; 15 munud o dref harbwr Sioraidd prydferth Aberaeron; 15 munud o goedwig hynafol Brechfa a 30 munud o draethau ysblennydd baner las Llangrannog, Penbryn, Tresaith ac Aber-porth.

Yn swatio rhwng tri Pharc Cenedlaethol Cymru, Parc Awyr Dywyll a thaith fer yn y car o Lwybr Arfordir Ceredigion, rydym mewn lleoliad perffaith i archwilio gorllewin Cymru, sy’n ddigon o ryfeddod.

Darganfyddwch yr ardal

Gwyliwch y boda a’r barcutiaid coch yn esgyn o gysur dec eich pabell saffari, bwydwch y defaid mynydd Torddu, coswch gefnau’r moch, casglwch yr wyau, ewch i chwilota am fwyd yn y gwrychoedd, trochwch eich hun yn y pwll, darganfyddwch Awyr Eang a chlystyrau o sêr uwchben, ymlaciwch dan hen goed derw a chwaraewch ger y nant.

Mae llwyth o bethau i'w darganfod ar y fferm ac yn yr ardal.  Dewch i aros gyda ni ar gyfer eich antur nesaf.

A picture of Skinny, one of the farm's Toddu sheep