Skip to content

Ein Pebyll Saffari

Tanllwyth o dân, gwelyau esmwyth, soffas cyfforddus, dŵr tap, toiledau sy’n fflysio a cheginau llawn offer coginio.

Mae’n union fel gwersylla, ond yn llawer gwell.

Gwnewch ddarganfod ein pum pabell saffari moethus, sef Seren, Afon, Aderyn, Enfys a Dyffryn yn swatio yn un o lechweddi ein tyddyn braf 11 erw yng ngorllewin Cymru.

Mae pob pabell yn cysgu hyd at 6, ac felly’n berffaith ar gyfer gwyliau ar ffurf glampio gyda theuluoedd a ffrindiau fel ei gilydd, ond hefyd maent yn ddigon clyd i ddau.

Enfys a Dyffryn yw ein pebyll mwyaf hygyrch gydag ystafelloedd gwlyb a sawl nodwedd arall yn perthyn iddynt.

Ceir crynodeb byr isod. Ceir mwy o fanylion yn ein hadran hygyrchedd.

Rydym yn croesawu grwpiau ac yn hapus i ddathliadau gael eu cynnal ar y safle.

Mae llain Seren yn cynnig twba poeth a gynhesir gan dân coed ac mae croeso i chi ei logi.

Yn Afon, Aderyn ac Enfys croesawn gŵn sy’n ymddwyn yn dda. Seren a Dyffryn yw ein pebyll di-gŵn.

Mae croeso i chi gynnau tanau gwersyll ar y safle ac os byddwch wedi anghofio eich coed tân a malws melys mae cyflenwad da bob amser ar gael yn ein siop gonestrwydd ar y safle.

A view of the living area of the safari tent with the front up

Gwybodaeth am ein Pebyll Saffari

Mae gan bob un o’n pebyll saffari lolfa fawr gyda ffwrn goed sy’n creu awyrgylch clyd, soffa ledr, bwrdd mawr, meinciau a chadeiriau sydd wedi’u gwneud â llaw, yn ogystal â bwrdd coffi a bocs yn llawn gemau i’w chwarae.

Mae cegin wedi'i saernïo â llaw ym mhob un o'r pebyll ac maent yn llawn offer coginio.  Maent yn cynnwys sinc gyda dŵr tap, llosgydd nwy gydag un cylch a stôf goed Chillli Penguin hyfryd a chanddi gylch poeth.  Mae sosbenni, padelli, llestri, gwydrau a chyllyll a ffyrc i gyd yn barod ar eich cyfer yn y ceginau.

Mae Enfys a Dyffryn 1m yn lletach na'r pebyll eraill, a chanddynt sinc â gwagle oddi tano ar gyfer storio deunyddiau a hefyd wynebau gweithio y gellir eu tynnu allan.

 

Mae Seren, Afon ac Aderyn yn cynnig 2 ystafell wely, un ddwbl (gyda gwely maint ‘Brenin’) ac un ystafell twin, yn ogystal â gwely caban (dwbl) wedi'i saernïo â llaw sydd wedi'i leoli ger y lolfa.  Mae blancedi ychwanegol a photeli dŵr poeth ym mhob ystafell wely.

 

Mae ganddynt hefyd doiledau preifat sy’n fflysio a basnau golchi dwylo (mae’r cawodydd wedi'u lleoli ar draws y cae).

 

Mae Enfys a Dyffryn yn cynnig 2 ystafell wely, un gyda gwely sy’n fwy na maint  ‘Brenin’ (y gellir ei rannu'n ddau wely sengl) ac ystafell twin gyda gwelyau bync, yn ogystal â gwely caban dwbl.  Mae ystafelloedd gwlyb hygyrch wedi’u cysylltu â phebyll Enfys a Dyffryn. Ceir manylebau manwl ar gyfer y pebyll yn ein hadran hygyrchedd.

Y tu allan i bob un o’r pebyll ceir ardal o ddecin gyda seddi er mwyn gwneud y gorau o'r golygfeydd anhygoel a phwll tân ar gyfer coginio a bwyta yn yr awyr agored.

Un o'r cwestiynau mwyaf cyffredin y gofynnir i ni am ein pebyll saffari yw 'Pa mor debyg yw’r profiad i wersylla?

A view of the living area of the safari tent